Var inte rädd

Om boken Var inte rädd

Det har gått flera år sedan Tistella tog koftan från flickan på Ledsamhetens ö. Men minnet finns kvar, det är som ett surr inuti henne. Koftan har hon också kvar, den ligger gömd innanför skorna längst in i hennes garderob. En dag står Tistella inte ut med surret längre. Hon måste ge sig iväg tillbaka till Sagans värld och försöka ställa allt tillrätta.Var inte rädd handlar om längtan, skuldkänslor och om en resa. Längtan efter att bli något. Skuldkänslor över att det är så svårt att vara snäll. Och en resa genom Sagans Värld. Under resans lopp blir två frågor viktiga för Tistella: Finns kungen? Och om han finns, kan han då tycka om någon som har så svårt att vara snäll?

Författarens kommentar


Det här är den andra boken i serien om Sagans värld, men du kan läsa dem i vilken ordning du vill. Böckerna hör ihop på ett annorlunda sätt. Genom att läsa fler böcker får du veta mer om de olika personerna. Var inte rädd kom ut hösten 2014. Den tredje boken, En annorlunda pusselbit, handlar om pojken som växer upp hos Pessimistfolket.

Illustrationer från boken Var inte rädd